ตุยเหมี่ย https://pheethada.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=06-01-2011&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=06-01-2011&group=2&gblog=30 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 26 (จบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=06-01-2011&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=06-01-2011&group=2&gblog=30 Thu, 06 Jan 2011 14:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=06-01-2011&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=06-01-2011&group=2&gblog=29 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 25]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=06-01-2011&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=06-01-2011&group=2&gblog=29 Thu, 06 Jan 2011 14:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=25-12-2010&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=25-12-2010&group=2&gblog=28 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 24]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=25-12-2010&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=25-12-2010&group=2&gblog=28 Sat, 25 Dec 2010 1:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=19-12-2010&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=19-12-2010&group=2&gblog=27 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 23]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=19-12-2010&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=19-12-2010&group=2&gblog=27 Sun, 19 Dec 2010 1:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-12-2010&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-12-2010&group=2&gblog=26 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 22]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-12-2010&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-12-2010&group=2&gblog=26 Tue, 14 Dec 2010 11:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=07-12-2010&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=07-12-2010&group=2&gblog=25 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 21]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=07-12-2010&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=07-12-2010&group=2&gblog=25 Tue, 07 Dec 2010 22:58:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=27-11-2010&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=27-11-2010&group=2&gblog=24 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 20]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=27-11-2010&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=27-11-2010&group=2&gblog=24 Sat, 27 Nov 2010 1:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=23-11-2010&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=23-11-2010&group=2&gblog=23 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 19]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=23-11-2010&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=23-11-2010&group=2&gblog=23 Tue, 23 Nov 2010 22:16:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-11-2010&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-11-2010&group=2&gblog=22 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 18]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-11-2010&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-11-2010&group=2&gblog=22 Sun, 14 Nov 2010 0:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-11-2010&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-11-2010&group=2&gblog=21 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 17]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-11-2010&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-11-2010&group=2&gblog=21 Tue, 09 Nov 2010 19:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-11-2010&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-11-2010&group=2&gblog=20 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 16]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-11-2010&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-11-2010&group=2&gblog=20 Thu, 04 Nov 2010 16:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=29-10-2010&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=29-10-2010&group=2&gblog=19 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=29-10-2010&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=29-10-2010&group=2&gblog=19 Fri, 29 Oct 2010 17:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=26-10-2010&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=26-10-2010&group=2&gblog=18 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=26-10-2010&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=26-10-2010&group=2&gblog=18 Tue, 26 Oct 2010 16:36:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=20-10-2010&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=20-10-2010&group=2&gblog=16 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 13]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=20-10-2010&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=20-10-2010&group=2&gblog=16 Wed, 20 Oct 2010 21:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=18-10-2010&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=18-10-2010&group=2&gblog=15 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 12.2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=18-10-2010&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=18-10-2010&group=2&gblog=15 Mon, 18 Oct 2010 2:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=18-10-2010&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=18-10-2010&group=2&gblog=14 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 12.1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=18-10-2010&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=18-10-2010&group=2&gblog=14 Mon, 18 Oct 2010 1:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=15-10-2010&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=15-10-2010&group=2&gblog=13 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=15-10-2010&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=15-10-2010&group=2&gblog=13 Fri, 15 Oct 2010 16:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=11-10-2010&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=11-10-2010&group=2&gblog=12 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=11-10-2010&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=11-10-2010&group=2&gblog=12 Mon, 11 Oct 2010 16:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=07-10-2010&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=07-10-2010&group=2&gblog=11 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=07-10-2010&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=07-10-2010&group=2&gblog=11 Thu, 07 Oct 2010 15:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-10-2010&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-10-2010&group=2&gblog=10 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-10-2010&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-10-2010&group=2&gblog=10 Mon, 04 Oct 2010 12:55:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=03-10-2010&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=03-10-2010&group=2&gblog=9 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=03-10-2010&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=03-10-2010&group=2&gblog=9 Sun, 03 Oct 2010 18:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=30-09-2010&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=30-09-2010&group=2&gblog=8 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=30-09-2010&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=30-09-2010&group=2&gblog=8 Thu, 30 Sep 2010 14:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=28-09-2010&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=28-09-2010&group=2&gblog=7 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=28-09-2010&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=28-09-2010&group=2&gblog=7 Tue, 28 Sep 2010 12:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=27-09-2010&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=27-09-2010&group=2&gblog=6 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=27-09-2010&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=27-09-2010&group=2&gblog=6 Mon, 27 Sep 2010 17:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=22-09-2010&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=22-09-2010&group=2&gblog=5 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 3.2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=22-09-2010&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=22-09-2010&group=2&gblog=5 Wed, 22 Sep 2010 9:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=22-09-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=22-09-2010&group=2&gblog=4 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 3.1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=22-09-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=22-09-2010&group=2&gblog=4 Wed, 22 Sep 2010 17:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-09-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-09-2010&group=2&gblog=3 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-09-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=14-09-2010&group=2&gblog=3 Tue, 14 Sep 2010 21:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=13-09-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=13-09-2010&group=2&gblog=2 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=13-09-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=13-09-2010&group=2&gblog=2 Mon, 13 Sep 2010 21:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-09-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-09-2010&group=2&gblog=1 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ [เกริ่นนำ]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-09-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-09-2010&group=2&gblog=1 Thu, 09 Sep 2010 21:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-12-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-12-2010&group=1&gblog=4 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเปิดใจ [เลื่อน]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-12-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=04-12-2010&group=1&gblog=4 Sat, 04 Dec 2010 0:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=29-09-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=29-09-2010&group=1&gblog=3 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเบา เบา ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=29-09-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=29-09-2010&group=1&gblog=3 Wed, 29 Sep 2010 23:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=13-09-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=13-09-2010&group=1&gblog=2 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝัน ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=13-09-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=13-09-2010&group=1&gblog=2 Mon, 13 Sep 2010 0:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-09-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-09-2010&group=1&gblog=1 https://pheethada.bloggang.com/rss <![CDATA[เกริ่นนำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-09-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pheethada&month=09-09-2010&group=1&gblog=1 Thu, 09 Sep 2010 19:27:31 +0700